- ett projekt av Hökerum Bygg

Några vanliga frågor!

När vi har sålt tidigare bostadsrättsprojekt i Göteborg, Borås, Ulricehamn, Kinna med flera platser har några frågor varit återkommande. Har ni andra frågor än dessa är ni självklart välkomna med dem till mäklarna på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

Vad händer om någon lägenhet i föreningen förblir osåld?

Hökerum Bygg kommer då att köpa denna/dessa lägenheter av föreningen och äga dem tills vidare. Företaget har då möjlighet att hyra ut lägenheten/lägenheterna under en period.

Vad händer om den som har köpt en lägenhet avlider innan tillträdet?

Lägenheten ägs då av dödsboet. De har rätt att sälja om lägenheten. Den nya köparen måste sedan godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse.

Kan jag flytta väggar och göra om i min lägenhet?

Mycket går att ordna i samband med att inredningsvalen görs. Oftast är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort. Det finns ett stort antal andra förändringar som är möjliga. Vi har en prissatt katalog där det finns stora möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än de som är standard etc. Det är dock inte möjligt att göra förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation att göra. Dessa ledningar går genom schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet kan diskuteras med inredningsansvarig från Hökerum Bygg.

Vad kostar det att flytta en vägg?

Detta beror på omfattningen av arbetet. Normalt brukar kostnaden hamna på runt 5 000 kronor inklusive flytt av el, omritningar av lägenheten m.m. Ett exakt pris ges i samband med mötet med en inredningsansvarig på Hökerum Bygg.

Föreningens ekonomi

Som grund till de förhandsavtal som tecknas med föreningen ligger en kostnadskalkyl som granskas av två oberoende intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket. Kostnadskalkylen ligger också till grund för den ekonomiska planen. Mindre justeringar av förutsättningarna kan göras från kostnadskalkylen till att den ekonomiska planen skrivs. När den ekonomiska planen är granskad och godkänd skrivs upplåtelseavtal.

Månadsavgiften

Månadsavgiften baseras på rimliga antaganden om vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha. Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna kostnad kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga. Föreningen kan också hålla nere kostnaden genom att exempelvis sköta vissa arbetsuppgifter själva och hålla nere elförbrukningen. Det är i samband med den ekonomiska planen som månadsavgiften fastställs.

Hur fungerar inflyttningen?

Inflyttningen sker under ca. två veckor. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. Detta för att undvika allt för mycket trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas också en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar på vissa tekniska lösningar i lägenheten.

När betalas första avgiften och insatsen?

Både insatsen, eventuella tillval och den första månadsavgiften betalas i samband med tillträdet. Ungefär en månad innan tillträdet kommer fakturorna ut. Observera att insatsen och månadsavgiften betalas direkt till föreningen. Hökerum Bygg fakturerar eventuella tillval.

Hur väljs styrelsen till föreningen?

Ett par månader efter inflyttning hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterliggare 6-8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.