- ett projekt av Hökerum Bygg

Att köpa bostadsrätt

Bostadsrätt – en stor och viktig affär. Men den ska även vara kul och kännas bra i magen. Just därför tycker vi det är viktigt att känna till i vilka steg saker och ting sker. Här har vi samlat de viktigaste punkterna så att du vet vad som gäller.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad i obegränsad tid genom andel och medlemskap i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. En bostadsrätt är oftast en lägenhet men kan även vara en villa eller radhus.

1. Intresseanmälan

Inför och under ett projekt håller vi informationsmöten. Känns projektet intressant lämnar du en intresseanmälan.

2. Säljstart

Den mäklare som håller i försäljningen av projektet har mer information om hur vi går till väga med just det projektet du är intresserad av säljs. Det kan skilja något mellan olika projekt beroende på var i processen vi befinner oss när försäljningen börjar.

3. Förhandsavtal

Om den ekonomiska planen inte är fastställd när du bestämmer dig för en lägenhet, tecknar vi ett förhandsavtal. Du betalar ett förskott på 25 000 kronor. Avtalet är bindande för båda parter under vissa förutsättningar. Skulle förutsättningarna ändras har du i vissa fall rätt att säga upp avtalet och få tillbaka förskottet inklusive en bestämd ränta. Detta regleras i avtalet mellan parterna. När byggnationen påbörjas betalas en handpenning som normalt sett är 10 % av insatsen. Från den summan dras de 25 000 kronor som redan har betalats in.

4. Inredningsval

En stor fördel med att köpa en bostadsrätt redan i byggskedet av huset är att du kan vara med och bestämma hur din lägenhet ska inredas. Trots att det är god kvalité och bra grundstandard i våra bostadsrättsprojekt är det alltid roligt att få vara med och välja.

Den som köper en bostadsrätt av oss får alltid en inredningsvalskatalog att bläddra i. Där beskrivs grundstandarden i lägenheterna, såsom vilka vitvaror som ingår, vad som är standard när det gäller golv, väggar och kulörer. Men kanske är det så att du alltid drömt om mörka trägolv i vardagsrummet och spegeldörrar på skjutdörrsgarderoberna i sovrummet? Hos oss har du stora möjligheter att göra personliga val i din lägenhet.

När du köper en bostadsrätt av Hökerum Bygg bjuds du in till ett möte med någon av våra inredningsansvariga, Calle och Peter. De hjälper dig att reda ut vad som är möjligt att göra och vad som är bra att tänka på. Med utgångspunkt från inredningsvalskatalogen gör du dina beställningar. Både tillval och de val som inte kostar något extra fastställs på mötet.

Vi har en visningslokal i Ulricehamn. Bor du någorlunda nära är du välkommen dit för att göra dina val. Där finns materialprover på det mesta. Det gör att besluten blir lättare att ta. Bor du långt från Ulricehamn kommer Calle eller Peter till orten där huset ska byggas för att hjälpa till med valen. Då kommer dessa troligen att ske i vår visningsbod som placeras i närheten av tomten där vi bygger. Dina inredningsval görs ungefär samtidigt som det är dags att uppföra stommen till huset. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med dina val och att lägenheten ska bli precis så bra som du har tänkt dig.

I de fall köpet sker under senare delen av byggnationen kan inredningsvalsmöjligheterna vara begränsade.

5. Byggarbetsplatsbesök

Se din bostad växa fram! Under byggtiden ordnas normalt sett tre besök på byggarbetsplatsen för dig som köpare. Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att ta emot spontana besök på byggarbetsplatsen. Men du är naturligtvis alltid välkommen att ta kontakt med respektive säljansvarig om du har frågor eller önskemål.

6. Besiktning

I god tid före inflyttning blir du inbjuden att delta i slutbesiktningen av din bostad. Då kontrolleras att lägenheten är fri från fel och brister. Besiktningen sker tillsammans med representanter från Hökerum Bygg samt en opartisk besiktningsman. De eventuella fel och brister som konstateras åtgärdas före inflyttning.

7. Upplåtelseavtal

I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

8. Inflyttning

Dagen D! Inför inflyttningen kontaktar vi dig för att planera flytten. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. Detta för att undvika allt för mycket trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas också en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar på vissa tekniska lösningar i lägenheten.

Efter uppvisat kvitto på betald slutlikvid får du nycklarna till bostaden. Du bör nu ha ordnat med hemförsäkring för den nya bostaden.

I bostaden finns en lägenhetspärm där du bland annat hittar skötselinstruktioner för utrustning. På inflyttningsdagen avläses elmätare och ibland även mätare för värme och vatten. Nu är det bara att flytta in och börja bo. Hem ljuva hem!

9. Överlämnande av bostadsrättsförening

Ett par månader efter inflyttning hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6-8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.

10. Garantibesiktning

Under garantitiden, som är på fem år, sker en så kallad garantibesiktning av byggnationen. Här tas alla saker upp som skett med din bostad under garantitiden. När besiktningsmannen godkänt garantibesiktningen, det vill säga när alla fel och brister är åtgärdade enligt besiktningsprotokollet, övertar bostadsrättsföreningen i stort sett ansvaret för fastigheten och du för lägenheten.

11. Ansvarstid (år 6-10)

Under ansvarstiden ansvarar Hökerum Bygg för dolda fel som orsakats genom vårdslöshet under byggnationen. Det gäller således inte fel som beror på slitage eller misskötsel. Vårdslöshet i byggande brukar uttryckas som att utförandet avviker från vad som anses vara fackmässigt utförande.